Category: Other

March 11, 2020

Tôi viết bài này vì có một số bạn gửi email riêng cho tôi thắc mắc không biết đằng sau Summer Days Blog là ai. Thật ra tôi cũng là một cô gái bình thường như bao người mà các bạn tình cờ gặp ngoài…

October 28, 2018

Mọi người vẫn cứ nói: “Tầm tuổi 20 hãy cứ rong chơi đi, đến 30 hãy bắt đầu lo ổn định cuộc sống”, hay “Lợi thế của tuổi trẻ là thời gian vì chúng ta còn có cả tương lai phía trước”. Cách suy nghĩ…